Rozprávky na bojnickom zámku

logo_rozprávky na bojnickom zamku

Rozprávkový zámok je špeciálne inscenované podujatie organizované každoročne v slovenskom národnom múzeum – Múzeu Bojnice so sídlom v NKP Zámok Bojnice. Podujatie môžeme charakterizovať ako jeden z najväčších divadelných festivalov v strednej a východnej Európe.

Je to veľké fascinujúce divadelné predstavenie, ktoré sa odohráva v autentickom prostredí bojnického zámku. Dej sa neodohráva na jednej scéne, ale v mnohých komnatách, sálach a na nádvoriach. Účinkujúci spoločne s divákmi prechádzajú zámkom a zastavujú sa na jednotlivých špeciálne upravených a prispôsobených miestach. Dej je dopredu posúvaný plynulým prechodom od jednej scény k druhej.

Toto podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky s čarom
slovenských ľudových rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti a mládež určená ako odmena za ich vynaložené úsilie počas školského roku.